مجتمع مسکونی دانش آموز

da1 da2

مساحت عرصه: ۳۴۰ متر مربع (موقوفه سید حسن خرازی)
مساحت زیر بنای کل: ۱۲۴۵ مترمربع
نوع کاربری: مسکونی
تعداد طبقات: ۵
تعداد واحد: ۸
آدرس: بلوار دانش آموز – نبش دانش آموز ۲۴

  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب