پروژه مسکونی مجد

ma1

مساحت عرصه: ۳۴۲ متر مربع (با مشارکت موقوفه اسمی خان)
مساحت زیربنای کل: ۱۳۷۶ مترمربع
نوع کاربری: مسکونی
تعداد طبقات: ۵
تعداد واحد: ۱۰
آدرس: بلوار مجد – مجد ۲۷

  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب