مجتمع اقامتی فجر

fa1 fa2

مساحت عرصه: ۳۵۲ متر مربع (موقوفه گداعلی)
مساحت زیربنای کل: ۱۸۲۰ مترمربع
نوع کاربری: اقامتی
تعداد طبقات: ۷
تعداد واحد: ۴۲
آدرس: بلوار شیرودی – شیرودی ۵

  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب