تماس با ما

تلفن :  ۳۷۲۳۸۱۷۳ – ۳۷۲۳۸۱۷۲ – ۳۷۲۳۸۱۷۱
پست الکترونیکی: info @ btom-kh.ir
آدرس: بلوار قاضی طباطبایی – قاضی طباطبایی ۵/۱ – پلاک ۱

کانال تلگرام: https://t.me/btom_kh

نقشه دفتر بنیاد

  1. بدون دیدگاه