معرفی موسسه

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در سال ۱۳۶۴ با شماره ثبت ۲۹۸۳ و به نام موسسه صندوق عمران موقوفات کشور به ثبت رسید که در سال ۱۳۸۹ به نام بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور تغییر نام داده است.

شعبه خراسان رضوی زیر نظر بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و به عنوان بازوی اجرایی آن در استان، اهداف زیر را پیگیری می نماید:
۱) کمک به احیا، توسعه، بازسازی و مرمت موقوفات کشور
۲) مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های تولید، صنعت، کشاورزی، رفاهی، فرهنگی و…
۳) مشاوره فنی و مالی، اداری، کارشناسی، ارائه خدمات مدیریت پیمانکاری در امور کشاورزی، صنعتی، معدنی،معماری، شهرسازی، ساختمانی، راه سازی و تاسیساتی.
۴) عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت

کسب پروانه پایه یک انبوه سازی
به لطف و یاری الهی و با تلاش و کوشش فعالان این مجموعه، شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان که از شرکتهای زیر مجموعه بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور می باشد، موفق به کسب پروانه پایه یک انبوه سازی مسکن گردید.

 

  1. بدون دیدگاه
  1. بدون بازتاب