بایگانی

بایگانی دی

مشارکت در ساخت پروژه مکارم

۱۳ دی ۱۳۹۵ مشارکت در ساخت دیدگاه ها مسدود است

موسسه اجرایی خراسان رضوی وابسته به بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در نظر دارد پروژه‌ زیر را از طریق مشارکت تکمیل و احداث نماید:
ساخت موقوفه مکارم
جهت احداث مجتمع تجاری اقامتی به آدرس مشهد، خیابان نواب، نواب ۱۲، در موقعیت عالی و بسیار نزدیک به حرم مطهر

 

%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85نمونه قرارداد مشارکت
تذکرات مهم :
۱-عرصه پروژه ، اوقافی می‌باشد.
۲-پیشنهاد ها در قالب فرم تکمیل و بصورت پستی یا حضوری حداکثر تا مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ ساعت ۱۴ به دبیرخانه موسسه واقع در مشهد، بلوار قاضی طباطبایی ۵/۱، پلاک ۱ تحویل گردد.
۳-پس از بررسی توان فنی و اجرایی و مالی پیشنهاد دهنده در کمیسیون معاملات موسسه، مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت خواهد شد.
۴-موسسه اجرایی در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
۵-اشخاص حقوقی مدارک احراز سمت (آگهی آخرین تغییرات که متضمن صاحبان امضاء می‌باشد) خود را به پیوست فرم پیشنهاد ارسال نمایند.