بایگانی

بایگانی بهمن

قابل توجه خریداران مسکن مهر گلبهار

۲۱ بهمن ۱۳۹۲ مسکن مهر گلبهار دیدگاه ها مسدود است

نظر به بارندگی اخیر و احتمال یخ زدگی، شایسته است خریدارانی که واحدشان را تحویل گرفته اند اما هنوز ساکن نشده اند از واحدشان بازدید بفرمایند که چنانچه ترکیدگی لوله آب رخ داده باشد سریعا بر طرف گردد