بایگانی

بایگانی خرداد

مراسم افتتاحیه مجتمع مسکونی امیریه

۱ خرداد ۱۳۹۲ پروژه خلیج فارس دیدگاه ها مسدود است

Amirie-Launch

به حول و قوه الهی مراسم افتتاحیه مجتمع مسکونی امیریه روز ۲۹ اردیبهشت برگزار گردید. در این مراسم با حضور جناب آقای عابد رییس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور، جناب آقای ظریف مدیر شعبه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی و مدیر عامل شرکت انفاق و نمایندگان بانک توسعه اسلامی و هیات همراه، افتتاحیه رسمی مجتمع مسکونی ۵۳۴ واحدی امیریه انجام گردید. پس از سخنرانی، از عوامل اجرایی پروژه امیریه تقدیر به عمل آمد. در ادامه کلنگ احداث ۲۲۰۰ واحد مسکونی در اراضی حسین آباد با نام پروژه ابریشم زده شد که با توفیقات الهی در آینده نزدیک مراحل ساخت آن آغاز میگردد.

پلان پیلوت و طبقات بیرجند

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ مسکن مهر بیرجند دیدگاه ها مسدود است

نقشه پلان پیلوت و طبقات پروژه مسکن مهر بیرجند

BirjandBig01 BirjandBig02