بایگانی

بایگانی اسفند

افتتاحیه دفتر جدید بنیاد

۱۳ اسفند ۱۳۹۱ اخبار دیدگاه ها مسدود است

مراسم افتتاح دفتر جدید بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی با حضور جناب آقای عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف و رییس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و دیگر مهمانان در تاریخ ۹ اسفندماه برگزار شد.
in01