بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘مشارکت در ساخت’

مناقصه جهت احداث پمپ بنزین

۲ بهمن ۱۳۹۶ مشارکت در ساخت دیدگاه ها مسدود است

موسسه اجرائی بنیاد توسعه وعمران موقوفات خراسان رضوی ( بطور اختصار بنیاد ) در نظر دارد پروژه پمپ بنزین و خدمات جانبی بر روی زمین موقوفه به آدرس نیشابور- حاشیه غربی بلوار سروستان را بشرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و جذب سرمایه گذار احداث نماید . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مناقصه از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۳ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ به نشانی مشهد – بلوار قاضی طباطبائی قاضی طباطبائی ۵/۱ پلاک ۱ مراجعه نمایند . تلفن ۳۷۲۳۸۱۷۱-۰۵۱ و کانال ما در تلگرام آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد . ضمنا تحویل مدارک در مدت یاد شده به آدرس مذکور و اخذ رسید از دبیرخانه ( دفتر ) این موسسه انجام خواهد شد .

توضیحات :

۱-گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ ( روز بعد از آخرین مهلت ) در محل فوق الذکر با حضور اعضا کمیسیون معاملات موسسه صورت خواهد گرفت . حضور متقاضیان یا نماینده انها یا ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکت ها بلا مانع است .

۲-برای شرکت در مناقصه، ارائه فیش واریز نقدی هشتصد میلیون ریال (هشتاد میلیون تومان)به حساب شماره ۱۷۰۴۵۷۸۵/۱۳ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه مشهد بنام بنیاد توسعه وعمران موقوفات .

۳-به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهاد های فاقد فیش واریزی ، دارای فیش مخدوش ، واریزی کمتر از میزان مقرر و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴-موسسه بنیاد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

۵-پرداخت نقدی ( تضمین شرکت در مناقصه ) افراد برنده نشده ظرف مدت ۳۰ روز کاری مسترد می شود .

۶- کلیه هزینه های آگهی و برگزاری مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

۷ – پس از بررسی شرایط شرکت کنندگان و احراز صحت انجام مناقصه ، کمیسیون معاملات با مشخص شدن نفرات اول و دوم ، نتیجه مناقصه را ضمن نصب در تابلو اعلانات و سایت موسسه ، به برنده مناقصه به آدرس مندرج دربرگ پیشنهاد درصد مشارکت نیز ارسال گردد .


نمونه قرار داد مشارکت جهت عقد قرارداد

 

 

فراخوان مشارکت در ساخت

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ مشارکت در ساخت دیدگاه ها مسدود است

موسسه اجرایی خراسان رضوی وابسته به بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در نظر دارد پروژه‌های زیر را از طریق مشارکت تکمیل و احداث نماید:

تکمیل مجتمع ۶۹ واحدی مسکونی
واقع در مشهد بلوار امیریه، امیریه ۲۴، بلوک D2 با پیشرفت فیزیکی ۳۶%
نقشه جانمایی نقشه پلان : نقشه سازه مشخصات مصالح متراژ واحدها : پیش نویس پروانه

ساخت موقوفه حاجیه خانم (کلنگی)
جهت احداث ۱۸ واحد مسکونی به آدرس مشهد، خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو)، کوچه آیت اله خامنه‌ای، کوچه خمسه (شهید حسینی)، پلاک ۳۵ در موقعیت عالی و بسیار نزدیک به حرم مطهر
نقشه جانمایی

ادامه ی نوشته