بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘مسکن مهر گلبهار’

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شورای مالکان مجتمع ۵۶۷ واحدی گلبهار

۲۵ خرداد ۱۳۹۳ اخبار, مسکن مهر گلبهار دیدگاه ها مسدود است

بدینوسیله ازکلیه مالکان واحدهای مجتمع مذکور جهت حضور در مجمع شورای مالکان بمنظور انتخاب اعضای هیات مدیره رسمی مجتمع در ساعت ۱۷مورخ ۳۰خرداد در محل مسجدالنبی دعوت بعمل میاید. ضمنادرصورت تمایل به پذیرش مسئولیت هیات مدیره درخواست کتبی خود راحداکثر تا ۲۷خرداد به دفترمجمع مستقر درمجتمع ارائه نمایید جهت اطلاع ازجرئیات دستورجلسه به اطلاعیه الصاقی درب واحد خود مراجعه نمایید
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آقای حسن زاده مراجعه فرمایید

قابل توجه خریداران مسکن مهر گلبهار

۲۱ بهمن ۱۳۹۲ مسکن مهر گلبهار دیدگاه ها مسدود است

نظر به بارندگی اخیر و احتمال یخ زدگی، شایسته است خریدارانی که واحدشان را تحویل گرفته اند اما هنوز ساکن نشده اند از واحدشان بازدید بفرمایند که چنانچه ترکیدگی لوله آب رخ داده باشد سریعا بر طرف گردد